Europeiska Trafikantveckan firar 10 års jubileum

För drygt tio år sedan uppmanade EU den lokala nivån att ta initiativ till klimatåtgärder samt att förbättra stadskvalitén. Sverige undertecknade en deklaration avseende detta som fortfarande gäller. Det är i år 10 gången som European Mobilty Week, eller Europeiska Trafikantveckan som den svenska översättningen lyder, arrangeras. Datumen är som alltid mellan den 16 och 22 september. Ofta har särskilt den 22/9 uppmärksammats eftersom många kommuner då tagit initiativ till att stänga av viss biltrafik i stadskärnorna under mottot ”I stan utan min bil”. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att, på olika sätt, underlätta för invånarna att använda dessa alternativ. Tre olika sätt finns för kommuner att medverka:

  1. organisera en hel vecka med aktiviteter, med hänsyn till huvudtemat
  2. genomföra minst en ny praktisk åtgärd som görs permanent och som bidrar till överföring från privatbil till hållbara transportmedel
  3. organisera “I stan utan min bil”, helst den 22 september

I år har, passande nog, 2011 kommuner valt att medverka. Noterbart är att det inte bara är Europeiska städer utan också städer från andra världsdelar. Av de totalt 2011 städerna så kommer hälften ifrån två länder, Spanien och Österrike. Från Sverige är det 81 kommuner som deltar. Här kan du se vilka svenska städer som deltar i år

– Europeiska trafikantveckan har under tio år stött städer när det gäller att bygga en bättre miljö för medborgarna. Den har blivit en fantastisk framgång som nu har fått efterföljare i resten av världen. Trafikantveckan gör det möjligt för människor att fundera över nya och bättre sätt att resa på och den bidrar till att göra städer till en mer attraktiv plats att bo i, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik.

EU:s miljökommissionär Janez Potočnik

Deltagande städer uppmuntras att ansöka om Europeiska trafikantveckans pris 2011. Priset går till städer som bedöms ha organiserat de mest innovativa kampanjerna vad gäller kvalitet för verksamheter som är kopplade till det årliga temat och omfattningen av de genomförda permanenta åtgärderna. Trafikantveckan 2011 har ett särskilt fokus på miljöanpassade alternativ till den fossilbränsledrivna bilen, och har antagit sloganen ”Alternativ rörlighet”. Staden Almada (Portugal) vann Europeiska trafikantveckans pris 2010, Murcia (Spanien) kom på andra plats och Riga (Lettland) kom på tredje plats. År 2009 vann Gävle kommun och här nedan finns deras film:

[youtube=http://www.youtube.com/user/europeanmobilityweek#p/u/3/vQF4W7Tln-A]

Mer information: Svenska projektwebben Naturvårdsverkets webbsida EU:s projektwebb EU projektets Youtubekanal EU projektets Facebooksida