9/11 - Om stadsutvecklingen, Daniel Liebskinds masterplan och minnesmärket

Tio år efter 9/11 har återhämtningen påbörjats på nedre Mannhattan. Befolkningen i området har fördubblats. Området har också fått ett mycket mer diversierat näringsliv, även om den tidigare profilen kring finans kvarstår så har nu även i högre grad exempelvis mediaföretag och jurist/advokatföretag etablerat sig i området.

“Jag var väldigt skeptisk till att området kring World Trade Center skulle kunna återskapas och bli ett vibrerande 24-timmars ställe, men jag måste säga att trots ett antal motgångar planeringsmässigt  främst finansiellt så håller saker verkligen på att falla på plats", säger John H. Mollenkopf, direktör vid Center for Urban Reserach, City University of New York’s  till New York Times.
Läs hela artilkeln här
Daniel Liebskinds masterplan
Idag på tioårsdagen presenterades också polskfödde amerikanske arkitekten Daniel Libeskind masterplan för området ground zero. Området rymmer bland annat en stor minnespark, ett nytt finanscentrum och en transportknutpunkt. Siktet är inställt på att planen ska vara genomförd inom två-tre år. Totalt 26 olika byggprojekt är igång.
Inte bara minnesmärket och Freedom Tower som pågår på nedre Mannhattan. Totalt 26 byggprojekt är på gång. Daniel Liebskinds masterplan för området presenterades idag på ioårsdagen av 9/11.
Det var år 2003 som Daniel Liebskind vann tävlingen om att utforma Ground Zero till ett kombinerat minnesmärke och finanscentrum. En ny skyskrapa "Freedom Tower" kommer vara områdets vertikala riktmärke. På gatuplan ska Ground Zero omvandlas till en öppen minnesplats baserat på studier av existerande strukturerna i form av hur bla. människor rör sig i området samt hur solljuset faller in i området. Här finns en länk till Daniel Liebskinds webbsida med mer illustrationer och information om området
Det går även här att se en kort fil på Liebskinds webbsida om området
Finns också flera repotage om arbetet bla detta från BBC.
Intervju med Daniel Liebskind från dagens presentationen av masterplanen:
Daniel Liebskind i sitt arbetsrum för Ground Zero.
Minnesmärket
Minnesmärket som idag på tioårsdagen av 9/11 invigs har ritats av arkitekten Michael Arad tillsammans med landskapsarkitekten Peter Walker. Deras minnesmärke består av två stora bassänger, lika stora som de bägge ursprungliga tornen. Runt bassängerna löper en kant av brons med alla namnen på de nära 3000 dödsoffren. Till detta hör ett stort område där 400 ekar kommer att planteras. Mer information och en intervju med Michael Arder finns att ta del av på DN:s webbsida
Minnesmärket bestående av två bassänger samt 400 ekar