FFS på Facebook - hjälp till att hitta rätt inriktning och ambition

Nu finns vi, Föreningen för samhällsplanering (FFS), även på facebook. Facebooksidan heter "Föreningen för samhällsplanering". Vi i FFS lokalavdelning Stockholm-Mälardalen har fått i uppdrag av föreningens styrelse att börja testa detta och försöka hitta fram till en bra ambitionsnivå avseende innehåll och uppdateringar. Vi tänkte pröva oss fram för att hitta rätt nivå på innehåll och uppdateringar. Vi har börjat att skrivit ned ett antal förslag på inriktningar, som ni gärna får ha synpunkter och kommentarer på:

  • Facebooksidan ska vara gemensam för hela FFS verksamhet
  • Facebooksidan syftar till flera saker, dels ökad medlemsnytta dels väcka intresse för intresserade personer att bli medlemmar i FFS
  • Facebooksidan ska vara öppen för alla dvs både medlemmar och potentiella medlemmar
  • Facebooksidan ska fungera som en vägvisare till FFS egna aktiviteter
  • Facebooksidan ska också vara en vägvisare till annat intressant och relevant webbaserat material

Facebooksidan ska förslagsvis innehålla följande:

  • Uppmärksamma egenproducerat material och aktiviteter - länk till FFS blogg med uppdaterade Planartikel (förslagvis en artkel per nummer av Plan) eller andra egenproducerade artiklar - länk till FFS webb med nyproducerat material, både kommande och genomförda aktiviteter - foton från FFS arrangemang - filmklipp från FFS arrangemang - frågor och omröstningar
  • Visa upp material producerat av andra som är relevant utifrån föreningens syfte, eftersom att vi själva inte kommer orka producera tillräckligt mycket eget material - intressanta blogginlägg - intressanta nätverksdiskussioner - intressanta webbartiklar
  • I syfte att väcka intresse för FFS och generera trafik till facebooksidan ska vi också testa - facebooks taggfunktion - möjligen testa facebooks annonsfunktio

Vi vill skapa ökad nytta för medlemmar av FFS och samtidigt locka nya personer att bli medlemmar. Är vi på rätt väg med denna facebooksida? Vad är en rimlig kontinuitet i att uppdatera denna facebooksida? Har du material eller tips som du vill sprida, kontakta oss. Tyck till antingen genom att lämna kommentar här vid detta blogginlägg eller genom att kommentera på facebooksidan. Ha tålamod så hittar vi rätt inriktning och nivå gemensamt.

Bengt Andersson & Jakob Uddeholt, FFS Stockholm-Mälardalen och administratörer för FFS facebooksida