Idag är sista dag för anmälan till FFS:s mötesplats den 29 mars

Anmäl dig senast idag, den 25 mars, till FFS:s mötesplats "Kreativa näringar, konstnärliga värden & stadsutveckling"! Tid: 29 mars, 2011, kl. 13.00-16.30. Plats: Konferens Kobran, Telefonplan, Stockholm. Anmälan: Skicka e-post till ffs.stockholm@planering.org.

Information om mötesplatsen