PLAN nummer 1-2, 2011, har temat vatten

Om cirka en vecka skickas årets första PLAN ut till FFS:s medlemmar. Numret uppmärksammar särskilt vattenfrågor i samhällsplaneringen och innehåller bland annat följande artiklar: Mats Johan Lundström: Vattenförvaltningens delade ansvar

Carmita Lundin: Planera för vatten

Mikael Cullberg: Sverige inför havsplanering

Helena Björn: Lomma: Översiktsplanering med kusten i fokus

Ulrika Hamrén och Henrik Schreiber: Effektivt kommunalt vattenarbete i en växande region

Kristina Hall: Dags att tänka rätt och nytt om dagvatten

PLAN