PLAN nr 4, 2010

Runt den 15 oktober kommer PLAN nummer 2010 att delas ut till Föreningen för Samhällsplanerings medlemmar. Ledaren har rubriken "Vem tar hand om samhällsplaneringen?". Några andra artiklar är: Julia Fredriksson: Konstruktioner av stadens kärna – exemplet Jönköping.

Eidar Lindgren och Carl Caesar: Olagliga och otydliga planbestämmelser.

Jens Möller: Lika för lika – två trafikverk blir ett.

Anders Bength, Per-Magnus Nilsson och Åsa Ståhl: Effektivare planering av vägar och järnvägar.

Bosse Bergman: Den orättvisa mobiliteten.

PLAN