PLAN är en tidskrift för debatt om samhällsplanering. En stor del av Sveriges professionella planerare läser PLAN. Det gör också många politiker, företagare, forskare och studerande, som är intresserade av planeringsfrågor. PLAN är till för både specialister och allmänt intresserade.

PLAN är Föreningen för Samhällsplanerings medlemstidskrift, ett forum för samhällsplaneringsintresserade och yrkesverksamma som speglar planeringens dynamik i det föränderliga samhället. I PLAN beskriver, analyserar och debatterar forskare och praktiker förändrade förutsättningar och nya utmaningar för samhällsplaneringen, nya arbetsmetoder och professionens utveckling.

PLAN bevakar kommunal och regional planering, regionalpolitik, byggande och bostadspolitik, infrastruktur, miljöpolitik och internationella utvecklingstendenser samt belyser sociala konsekvenser i planeringen. PLAN ger plats åt nya teoretiska perspektiv och unga skribenter!

PLAN kommer ut enligt vår utgivningsplan. Vissa nummer är temanummer som behandlar olika aspekter av en fråga.

Redaktion

Sara C Johansson Widås, redaktör för PLAN
Helen Runting, redaktör för PLAN
Peter Brisman, redaktör för ePLAN

Redaktionen för PLAN kan nås genom att maila plan@planering.org.