Kansli

Föreningen för Samhällsplanerings kansli är även kansli för tidskriften PLAN. 

E-post

kansli@planering.org

Telefon

08-4527999

Adress för post

FFS Kansli
118 82 Stockholm

Adress för bud/gods

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) kansli
Södermälarstrand 1 – 11
118 82 Stockholm

Adress för besökare

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) kansli
Hornsgatan 20
118 20 Stockholm

Tunnelbanestation: Slussen

Plusgiro

351522-8

Bankgiro

373-0389

Organisationsnummer

802002-9057

Medarbetare

Kansliet sköts från och med år 2015 av företaget Konstella på uppdrag av FFS. Konstella är ett företag som ägs av Sveriges Kommuner & Landsting (SKL), de har 10-15 heltidsanställda och är inriktade på att vara stöd kring administration, ekonomi, medlemsregister mm.

Uppgifterna åt FFS görs av flera olika medarbetare, men Elisabeth Melin är vår huvudkontaktperson på Konstella.