ffs-sydöst

Filtering by: ffs-sydöst

Välkommen till Föreningen för samhällsplanering Sydost årsmöte 2019
Mar
26
6:30 PM18:30

Välkommen till Föreningen för samhällsplanering Sydost årsmöte 2019

Mötet inleds med presentation av vår nya ordförande.

Det genomförs sedan som en kombination av det konkreta mötet (där vi ser över val till våra positioner och styrelse) och en workshop!

Temat är ”stadsplanering idag” och utifrån låg frekvens på lokal aktiviteter under året som gått så arbetar vi tillsammans fram tänkbara aktiviteter för 2019!

En hemlig gäst kommer här ge inspel och perspektiv på planeringens roll och status!

Mötet äger rum i Swecos lokaler, Östra Vittusgatan 34, Karlskrona.

Deltagande via Skype är också möjligt.

Anmälan till erik.mejer@sweco.se senast 25 mars.

 

Kartbild: Sven Rosborn

View Event →
Stadsdrömmar: En arkitekturfilmfestival
Nov
19
to Nov 20

Stadsdrömmar: En arkitekturfilmfestival

En stad förändras hela tiden, men på vissa platser och vid vissa tidpunkter kan denna förändring vara chockerande stor. Rörelse kan vara människor som rör sig i eller till staden, men staden kan också röra sig – som Kiruna!

Festivalen är öppen för alla och vänder sig till alla. Under Stadsdrömmar 2016 kan du prata och diskutera om arkitektur och stadsplanering.

Genom film, bildspel, affischer, utställningar m.m. fylls Kulturhuset Palladium av tankar om stadsdrömmar, arkitektur och planering med det aktuella temat: Förändring och Rörelse!

View Event →
Årsmöte med tema Cultural Planning - Jonna Welin om Kulturkullen
Mar
26
5:30 PM17:30

Årsmöte med tema Cultural Planning - Jonna Welin om Kulturkullen

Jonna Welin föreläste om Kulturkullen. Hur kan kommunen planera och utveckla en mötesplats för skapande, delaktighet och sociala sammanhang mitt i staden? Jonna Welin från kultur-och fritidsförvaltningen i Växjö berättar om sitt arbete enligt ”cultural planning”-metodiken med att sy ihop en utvecklingsplan för Ringsberg och Kristineberg (Kulturkullen) i Växjö med inriktning på kulturverksamhet, deltagande, social utveckling och mycket för de unga.

View Event →
FFS Sydost lokalt årsmöte & mötesplats
Mar
12
4:30 PM16:30

FFS Sydost lokalt årsmöte & mötesplats

"Klimatanpassning av Ljungby stad mot översvämningar" Uppsatsen MSB pris 2014. Sofie Franzen redovisade hur klimatförändringarna ser ut och hur myndigheter och organisationer arbetar med klimatanpassningen, rörande främst översvämningar, i både internationella och nationella sammanhang.

”Arkitektur Politik” Järda Blix. Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare meduppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Utredningen går under namnet Gestaltad livsmiljö och ska bli klar 1 oktober 2015.

View Event →