Back to All Events

Välkommen till Föreningen för samhällsplanering Sydost årsmöte 2019

  • Sweco 34 Östra Vittusgatan Karlskrona, Blekinge län, 371 33 Sweden (map)

Mötet inleds med presentation av vår nya ordförande.

Det genomförs sedan som en kombination av det konkreta mötet (där vi ser över val till våra positioner och styrelse) och en workshop!

Temat är ”stadsplanering idag” och utifrån låg frekvens på lokal aktiviteter under året som gått så arbetar vi tillsammans fram tänkbara aktiviteter för 2019!

En hemlig gäst kommer här ge inspel och perspektiv på planeringens roll och status!

Mötet äger rum i Swecos lokaler, Östra Vittusgatan 34, Karlskrona.

Deltagande via Skype är också möjligt.

Anmälan till erik.mejer@sweco.se senast 25 mars.

 

Kartbild: Sven Rosborn