Back to All Events

FFS Södra Mötesplats: Förtätning i mindre orter - möjligheter och problem

  • Malmö högskola, Niagara 1 Nordenskiöldsgatan Malmö, Skåne län, 211 19 Sweden (map)

 

Förtätning i mindre orter – möjligheter och svårigheter. Exempel från Kävlinge och Eslöv

Bostadsbristen är påtaglig i Sverige idag, inte bara i storstäderna. I Skåne rapporterar 32 av 33 kommuner bostadsbrist, en brist som ställer krav på produktion av nya bostäder – helst i närhet till kollektivtrafik och service. Likt storstäderna eftersträvas täthet och variation i stadsplanering och bostadsbyggande. Men är en sådan strävan möjlig att genomföra i mindre städer?

Kom och lyssna på två exempel på förtätning i skånska orter. Vi får höra om Kävlinges nya förtätningsstrategi från Fredric Palm, strategisk planeringschef. Från Eslöv kommer planarkitekt Thomas Oskarsson, som ger ett perspektiv på hur kommunen arbetar med förtätning.

Vi bjuder på förtäring (icke FFS-medlemmar betalar självkostnadspris)

Plats: Malmö högskola, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

Anmälan sker genom att maila till martin.grander@mah.se eller genom att fylla i formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 22/9.

Namn *
Namn
För- och efternamn
T ex ev. konstrestriktion eller allergier.
Medlem i FFS *