Back to All Events

Snicksnack + Årsmöte: Att mäta, följa och bearbeta skillnader i livsvillkor och sociala klyftor - Benchmarking mellan Stockholm och Göteborg

 • White Arkitekter 10 Magasinsgatan Göteborg, Västra Götalands län, 411 18 Sweden (map)

Välkommen på årsmöte och Snicksnack!

Möt vår nya nationella ordförande Ann Legeby som berättar om sina ambitioner med FFS och det stundande jubileumsåret. Dessutom berättar hon om sin forskning och arbetet med kommissionen för socialt hållbart Stockholm.

Ulrika Lundquist arkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad ger sina erfarenheter från Jämlikt Göteborg, en motsvarande rapport som lanserades 2014. Vad har hänt sedan rapporten släpptes och hur ser arbetet ut framöver?

Vi diskuterar städers ambitioner att kartlägga, följa och målsätta social hållbarhet och hur det bidrar till vårt arbete med stadsutveckling.

Snicksnack är öppet för alla och anmälan sker senast 6 februari genom att fylla i formuläret nedan eller med e-post till ffs.vast@gmail.com

Varmt välkomna!

Handlingar

Inbjudan, kallelse och dagordning (109kB)

Dagordning årsmöte (17:30-18:00)

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande till årsmötet
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsmän
 • Presentation av verksamhetsberättelse
 • Föreningens ekonomi
 • Val av styrelse 2017
 • Val av valberedning 2017
 • Inkomna förslag från medlemmar
 • Övrigt

Efter mötet börjar årets första Snicksnack

Anmälan

Fika beställs i samband med anmälan som är bindande. Deltagande är kostnadsfritt för medlemmar. Övriga betalar 60 kr på plats.

Namn *
Namn
För- och efternamn
Är du medlem i Föreningen för Samhällsplanering? *