Back to All Events

Stockholm-Mälardalen: Studiebesök Citybanan med FFS

Lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen bjuder in till studiebesök under byggnationen av Citybanan. Vi spenderar en kväll tillsammans i tunnelbygget och får projektet presenterat av representanter från Trafikverket. Lättare fika kommer att finnas i samband med presentationen.

OBS! Besöket är fullbokat. De som anmäler sig efter 25/8 kommer att hamna på reservlista och få besked om en plats har blivit ledig senast 16/9.

Uppsamlingsplats meddelas till de anmälda deltagarna senare.

Namn *
Namn
Information om allergi t ex