Back to All Events

Snicksnack: Västlänken - Hur började det och var är vi nu?

  • Norconsult 11 Theres Svenssons gata Göteborg, Västra Götalands län, 417 55 Sweden (map)

Västlänken, som är en stor del i det Västsvenska paketet, är en investering i förhoppning om att nå det politiska målet om en hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Många anser att kapaciteten i det regionala och lokala kollektivtrafiksystemet måste ökas och att Göteborgs Centralstation måste avlastas samtidigt som fler målpunkter  ska kunna nås direkt i regionens kärna, dvs i centrala delarna av Göteborg.

Samtidigt  finns  det  kritik  och  debatten  om  Västlänken kretsar idag snarare kring alternativa lösningar, hur beslutsprocessen sett ut eller hur staden kommer att påverkas under byggtiden. Vi tar tillfället i akt att försöka reda ut hur arbetet med Västlänken började, om det finns några alternativ och hur processen ser ut framöver. Börjar vi se ljuset i tunneln?

Bo Aronsson, tidigare verksam som regionplanerare, kommer att förklara utgångspunkterna för det Västsvenska paketet och därmed Västlänkens betydelse.

Bo Larsson, projektledare för Västlänken, beskriver var vi befinner  oss  nu  planering, tillstånd  och  förberedelser  för Västlänken.

Anmälan sker via mail till ffs.vast@gmail.com eller genom formuläret nedan, senast 16/4

Namn *
Namn
Medlem i Föreningen för Samhällsplanering *
T ex allergi eller specialkost.