Back to All Events

Årsmöte med tema Cultural Planning - Jonna Welin om Kulturkullen

Jonna Welin föreläste om Kulturkullen. Hur kan kommunen planera och utveckla en mötesplats för skapande, delaktighet och sociala sammanhang mitt i staden? Jonna Welin från kultur-och fritidsförvaltningen i Växjö berättar om sitt arbete enligt ”cultural planning”-metodiken med att sy ihop en utvecklingsplan för Ringsberg och Kristineberg (Kulturkullen) i Växjö med inriktning på kulturverksamhet, deltagande, social utveckling och mycket för de unga. Utgångspunkt är en vision som togs fram av en konsult tidigt 2015. Den ideella föreningen Hofs Lifs som är verksam på platsen gjorde ett första förslag.

Årsmötesprotokoll