Back to All Events

Snicksnack + Årsmöte

 • ÅF, Plan 16 Grafiska vägen 2 Göteborg, Västra Götalands län, 412 63 Sweden (map)

Välkommen på Snicksnack och årsmöte för Föreningen för samhällsplanering väst.

Program

17:30 Mingel med macka och dryck

17:45 Årsmötesförhandlingar (mer information längre ner)

18:15 Snicksnack - Stadsplanens återkomst?

Inbjudan

Snicksnack bjuder på en spännande resa från historiska  stadsplaner  till  framtidens  täta  hållbara stad.  Lukas  Memborn  från  Fastighetskontoret  berättar  om  sitt  uppdrag  att  gå  igenom  Göteborgs  gamla stadsplaner och analysera möjligheter till förtätning och komplettering i framtiden. Är det dags att plocka fram de gamla stadsplanerna eller bör de ligga kvar i arkiven? Kom och diskutera!

Anmälan sker senast 22 februari med e-post till: ffs.vast@gmail.com, eller genom att fylla i formuläret nedan.

Årsmöte

Dagordning

 • Inledning
 • Val av ordförande till årsmötet
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsmän
 • Presentation av verksamhetsberättelse
 • Föreningens ekonomi
 • Val av styrelse 2016
 • Val av valberedening 2016
 • Övrigt
 • Inkomna förslag från medlemmar

Anmälan

Namn *
Namn
För- och efternamn
Medlemskap i Föreningen för Samhällsplanering
Earlier Event: February 18
FFS Umeå-Norrland: Årsmöte