Back to All Events

Försommarmingel: Planerarrollen i förändring

Lokalföreningen Stockholm Mälardalen bjuder in till en mötesplats för samtal, reflektioner och erfarenhetsutbyte. Kvällen inleds med ett samtal mellan planerare med olika bakgrund, inriktning och erfarenhet. Bland annat kommer Jessica Andersson från SLL, Svante Guterstam från Ramböll samt Anders Mårsén från Combine arkitekter/Landskapslaget att diskutera de utmaningar som planerare står inför i framtiden. Kvällen avslutas med lättare förtäring och mingel på Rambölls innergård.
 

Torsdag den 28 maj, på Rambölls kontor, Krukmakargatan 21. Kvällen börjar klockan 18.00.

Anmälan obligatorisk till FFS Stockholm Mälardalen ffsmotesplats@gmail.com senast 22/5.

Välkommen!