Back to All Events

FFS Östergötland - Uppstart av ny lokalavdelning

Föreningen för samhällsplanering (FFS) ger ut tidskriften PLAN, anordnar intressanta mötesplatser och driver frågor om samhällsplaneringens och planerarrollens utveckling. Vi har för närvarande fem stycken lokalavdelningar, men vill gärna starta upp fler. Det är därför med stor glädje som vi vill inbjuda till en uppstart av FFS Östergötland den 18/3 i Linköping.

Så här skriver initativtagarna i inbjudan: Vi hoppas att lokalavdelningen kommer utvecklas till en mötesplats för samhällsintresserade planerare och intresserade samhällsplanerare. Vi startar med att organisera lokalavdelningen på ett årsmöte och diskuterar under lättsamma former det kommande årets aktiviteter.

Mycket välkomna!

Johan Mases Mikael Sonesson Klara Blommegård Sani Muric Maria Kromnow Oscar Lindgren

Tid: Torsdag 18 Mars, kl 18:00- ca 19.00

Plats: Drottninggatan 45, Linköping. (Lånar lokaler av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Anmälan: Med e-post senast 10 mars till: ffs.ost@gmail.com.

Program:

18:00 Välkomna! Mingel med macka och dryck.

18:15 Årsmötesförhandlingar (enligt dagordning nedan)

18:45 Diskussion om Lokalavdelningens verksamhet

ca 19. Diskussionerna fortsätter på AfterWork.

Dagordning Årsmöte

  • §1. Val av ordförande vid mötet
  • §2. Val av sekreterare vid mötet
  • §3. Val av två justerare av mötets protokoll
  • §4. Styrelsens verksamhetsberättelse
  • §5. Val av ordförande
  • §6. Val av övriga styrelseledamöter
  • §7. Val av valberedning

 

Later Event: April 23
FFS Nationellt årsmöte