Back to All Events

FFS Sydost lokalt årsmöte & mötesplats

Den 12/3 med start kl 16:30 arrangeras FFS Sydost lokala årsmöte + mötesplats med tema klimat + gestaltad livsmiljö. Plats: LÖVSALEN, LÖVSALSGATAN 5,352 59 Växjö

"Klimatanpassning av Ljungby stad mot översvämningar" Uppsatsen MSB pris 2014. Sofie Franzen redovisade hur klimatförändringarna ser ut och hur myndigheter och organisationer arbetar med klimatanpassningen, rörande främst översvämningar, i både internationella och nationella sammanhang.

”Arkitektur Politik” Järda Blix. Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare meduppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Utredningen går under namnet Gestaltad livsmiljö och ska bli klar 1 oktober 2015.

Program och dagordning