Back to All Events

Lokalt årsmöte & Snicksnack 19 februari 2015: Gestaltad livsmiljö

 • White arkitekter 10 Magasinsgatan Göteborg, Västra Götalands län, 411 18 Sweden (map)

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Göteborgs stadsträdgårdsmästare, Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad, som sitter med i referensgruppen för utredningen, berättar om arbetet. Vi ges möjlighet att diskutera hur man med en helhetssyn på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar, förbättra och påverka samhället med människan som utgångspunkt. Hur kan en politik för arkitektur, form och design motverka utanförskap, ohälsa och minskat samhällsengagemang? Hemsida för utredningen ”Gestaltad livsmiljö”:http://www.gestaltadlivsmiljo.se/

Datum/Tid: Torsdag 19 februari, kl 17.00-20.00

Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10

Program

17:00 Välkomna! Mingel med macka och dryck, 
17:15 Årsmötesförhandlingar
17:45 Snick-snack TEMA: Gestaltad livsmiljö Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård beskriver direktiv och utredningsläge
20:00 Avslutning

Anmälan: Sker med e-post senast 15 februari till: ffs.vast@gmail.com. Mat och dricka beställs i samband med anmälan. Föreningen bjuder medlemmar på detta, övriga betalar 60 kr.

Dagordning

 • Inledning
 • Val av ordförande till årsmötet
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsmän
 • Presentation av verksamhetsberättelse för 2014
 • Föreningens ekonomi
 • Val av styrelse 2015
 • Val av valberedning 2015
 • Övrig
 • Inkomna förslag från medlemmar
 • Avslutning

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2014

Earlier Event: January 15
Stockholm-Mälardalen: Årsmöte 2015
Later Event: March 5
FFS Södra Sverige Årsmöte