Back to All Events

SNICKSNACK: Kunskap från hela världen

  • White arkitekter 10 Magasinsgatan Göteborg, Västra Götalands län, 411 18 Sweden (map)

Onsdagen den 15 Oktober 2015

Tid: 17:30-18:30

Plats: White arkitekter, Magasinsgatan 10

Mat: Mat beställs i samband med anmälan och är bindande! Föreningen sponsrar medlemmar. Andra betalar 60 kr.

Anmälan sker senast 13 oktober med e-post till ffs.vast@gmail.com.

Temat i senaste PLAN handlar om kunskap. Därför vill vi bjuda in till ett samtal om den kompetens och kunskap som nyanlända utländska akademiker bär med sig in i regionen och hur vår bransch kan till- godogöra sig denna. Kanske kan föreningen skapa nya kontaktytor och tillföra viktiga resurser till den svenska samhällsplaneringen? Kom och delta i en spännande diskussion som kan leda till så mycket mer!

Till vår hjälp har vi en expertgrupp:

Camilla Näslund, utvecklingsledare på Integrationscentrum, Göteborgs stad

Tomas Magnusson projektledare och arbetar med migrationsfrågor, utbildningar och mentorprogram riktat mot yrkeslivet, Göteborgs stad.

På Integrationscentrum Göteborg erbjuds en mängd olika insatser som syftar till att nyanlända personer ska kunna påbörja ett bra liv i det nya landet, få god kunskap om det svenska samhället samt få redskap för att planera sin framtid i fråga om utbildning, arbete, försörjning, hälsa och fritid mm.

Sofie Roosberg, utvecklingsledare på Utländska tekniker och ingenjörer (Uti)

Sedan 2002 har Uti matchat utländska tekniker och ingenjörer med företag som haft behov av deras kompetens och akademiska utbildning. Uti ges som uppdragsutbildning inom Yrgo – högre yrkesutbildning, vid Göteborgs Stad Utbildning.

Ulrica Furby, gruppledare arbetsmarknad på Göteborgsregionens kommunalförbund GR

Maria Sigroth, avdelningschef Miljö och Samhällsbyggnad, Göteborgsregionens kommunalförbund GR

GR har initerat ett projekt för att bygga upp en modell för att matcha kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har relevant högskolekompetens. Först ut är samhällsbyggnadsavdelningarna!