Back to All Events

Snicksnack - Mölndalsåns dalgång

  • ÅF 2a Grafiska vägen Göteborg, Västra Götalands län, 412 63 Sweden (map)

Kvällens TEMA utgår från framtida omvandlingsplaner av mölndalsåns dalgång. Det gemensamma målet för Göteborg och Mölndal är att skapa en hållbar, central stadsbebyggelse med goda boendekvaliteter, hög servicenivå och ett intressant stadsliv. Utvecklingen är snabb och byggviljan hög inom området, fl era nya bostäder och kontor har byggts på senare tid och i båda städerna pågår fl era detaljplaner. ÅF:s nybyggda kontor ligger centralt inom området och vi möts på plats i byggnaden för en diskussion om områdets framtida utveckling. Guidar oss under kvällen gör Inger Bergström (SBK, Göteborg), Kenneth Fondén (SBK, Mölndal) samt Björn Fallström (konsult, ÅF).

Varmt välkommen till snicksnack!
 
NÄR: Tisdagen den 8 april, kl 17,30-19,00
VAR: ÅF Göteborg, Grafi ska vägen 2A, Göteborg
 
Mat och dricka beställs i samband med anmälan - bindande!
Föreningen bjuder medlemmar på mat, övriga betalar 60 kr.
 
Anmäl dig senast den 7 april till ffs.vast@gmail.com
 
Se också inbjudan (pdf)
.