Back to All Events

Snicksnack: KLIMATANPASSNING OCH LIVSSTIL

  • White arkitekter 10 Magasinsgatan Göteborg, Västra Götalands län, 411 18 Sweden (map)

Jörgen Larsson, sociolog och forskare vid Chalmers, kommer att berätta om ”Klimatomställning Göteborg 2.0, Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar” en studie inom Mistra Urban Futures.

Studien är en analys av CO2 utsläpp i Sverige samt hur vår konsumtion skapar utsläpp i andra delar av världen. Man undersöker möjligheterna för en ändrad livsstil och utgår från några typhushåll. 

Tid: Den 21 oktober kl 17.30 - 19.30

Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10

Mat: Mat beställs i samband med anmälan - bindande! Föreningen sponsrar medlemmar. Andra betalar 60 kronor.

Anmälan sker senast 17 oktober med e-post till: ffs.vast@gmail.com

Välkommen!