Back to All Events

Samtal med Hans Abrahamsson

Den 26 mars i Göteborg anordnade Mistra Urban Futures ett sedan länge fullsatt kunskapsseminarium och workshop om medborgardialog i stadsutvecklingen. Bl a föreläste Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet, med rubriken ”Makt, dialog och viljan till politisk delaktighet”.

FFS gav möjligheten att direkt efter seminariet samtala med Hans om intrycken från workshopen och andra angelägna frågor.