Back to All Events

Snicksnack: Varför byggs det så lite bostäder, 26 november 2013

  • Teater UNO Esperantoplatsen Göteborg, Västra Götalands län Sweden (map)

Frågan är riktad till såväl politiken, exploatörer som planeringsapparaten. Är våra system alltför komplicerade för beslut och genomförande, för uppsatta mål ska nås? Göteborg vill bygga 2500 nya bostäder per år, i verkligenheten blir det färre. Göteborgs utveckling är inriktad på byggande i ”svåra lägen” med stora komplikationer. Genomförandeproblemen är inte alltid tillräckligt belysta. Omprioriteringar innebär en påfrestning för planeringsapparaten och skapar osäkerhet.

Hur kan en exploatör som Wallenstam bidra till fler bostäder?

Mats Herner, exploateringschef hos Wallenstam, ger oss sin bild av de problem vi alla brottas med. Wallenstam är, som stadsutvecklare och fastighetsägare, aktiv i såväl omfattande nyproduktion av bostäder, stora centrala stadsutvecklingsprojekt , inte minst kring Avenyn, och som förvaltare av bostäder, butiker och kontor verksamma i många av dessa frågor.

När: Tisdagen den 26 november kl 17.30 - 19.30

Var: Teater UNO, Esperantoplatsen, Göteborg

Mat: FFS Väst bjuder medlemmar på enklare måltid. Icke-medlemmar betalar 60 kr. Mat beställs i samband med anmälan - bindande!

Anmälan sker med e-post till ffs.vast@gmail.com

Se även injudan (pdf)