Back to All Events

Snicksnack: Ny syn på parkering

Kvällens tema utgick från vår tidskrift PLAN, och diskussionen om nya synsätt på parkeringsfrågan. Kan vi se början på ett pardigmskifte vad gäller planering och parkeringsplatser? Hur kan vi hantera parkeringsfrågan på nya sätt som skapar städer och samhällen som är mer hållbara och attraktiva att leva och vistas i. Vad händer i Göteborg? FFS tog tempen genom inspel från stadsbyggnadskontoret, Parkeringsbolaget, Svensk handel m.fl.

Se även inbjudan (pdf)