Back to All Events

Årsmöte och seminarium kring kollektivtrafik och regional utveckling

  • ÅF Kvarnbergsgatan 2 Göteborg, Västra Götalands län, 411 05 Sweden (map)

Den 22 januari 2013 höll Föreningen för Samhällsplanering i Västra Sverige årsmöte och i samband med det ett mini-seminarium på temat Kollektivtrafik och regionutveckling - Vilka dynamiska effekter kan vi vänta oss - och var?

Plats: Ljusgården, ÅFs kontor (f d Navigationsskolan), Kvarnbergsgatan 2

Program

16.00 Välkommen - mingel och smörgås
Anna Stenlöf, Ordförande FFS, Lokalföreningen för västra Sverige

16.15 Årsmötesförhandlingar, FFS Väst

17.15 Kaffe och bensträckare

17.30 Regionförstoring i ett Västra Götalandsperspektiv
Leif Blomqvist, Ordförande Västtrafik

18.00 Dynlok-modellen - vad kan den säga?
Lars Pettersson, IHH, Jönköping

18.45 Diskussion
Passa på att tala med Leif och Lars om framtiden

19.30Avslutning

Om seminariet

Satsningarna på kollektivtrafik i Västra Götaland kommande årtionden är en förutsättning för att visionen om ”Det goda livet” i Västsverige skall kunna förverkligas. På många platser blir den ökade tillgängligheten till regionkärnan och andra kärnor så avsevärd, att det är rimligt att spekulera i stark inflyttning och nybyggnation.

Andra av regionens kommuner är emellertid inte i den gynnsamma situationen att befolkningen ökar. De ligger inte på huvudstråken mot regionkärnan eller har inte de fördelar av havsnära läge som också gynnar utvecklingen i demografiskt hänseende.

Genom seminariet söker FFS belysa regionala olikheter i förutsättningar och därmed få till stånd en allsidig diskussion om den nya ekonomiska geografin, regionförstoring, investeringar i transportinfrastrukturen, förtätning av kärnor och om vilken roll samhällsplaneringen har i allt detta.

Välkommen att lyssna och delta i samtalet!

Inbjudan

För mer information, se inbjudan (pdf)

Earlier Event: December 17
Snicksnack: Filmtime! "The Human Scale"
Later Event: March 5
FFS Väst: Styrelsemöte