Back to All Events

Årsmöte och föredrag: Det koloniala arvet och framtiden - planeringens roll i Kenya och Singapore

FFS Sydöstra Sverige höll årsmöte i Karlskrona den 1 mars 2012. I anslutning till årsmötet hölls också ett föredrag på temat "Det koloniala arvet och framtiden - planeringens roll i Kenya och Singapore".

Föredrag av Susana Pesce (Gisprocess AB) och
Eric Markus (Blekinge Tekniska Högskola)

Både Kenya och Singapore blev självständiga stater på 1960-talet efter en lång period som brittiska kolonier och har sedan självständigheten utvecklats i olika riktning. Föredragshållarna presenterar och diskuterar hur planering och styrning av markanvändning utvecklats i dessa två länder. Hur stort är det koloniala arvet i planeringssystemen? Vilken roll och status har planering idag? Hur ser man på framtiden – och vilken betydelse har styrning av markanvändning för landets framtida utveckling? Presentationen följs av en öppen diskussion.