Back to All Events

Dokumentation: Växjö - Europas grönaste stad? Vad kan vi lära oss av Växjös erfarenheter?

Dokumentation: Växjö - Europas grönaste stad? Vad kan vi lära oss av Växjös erfarenheter?

Föreningen för Samhällsplanering Region Sydost i samarbete med Växjö kommun, Sveriges Arkitekter Jönköping Kronoberg och Linnéuniversitetet, bjöd in till en inspirationsdag om den hållbara staden på Smålands museum i Växjö den 23 oktober 2012.

Nedan kan du ta del av presentationer från dagen.

Program:

09.00 Fika och registrering

09.30 Välkomna! (Susana Pesce, ordförande FFS Region Sydost)

09.35 Hållbara städer (Alexander Ståhle, urbanist, Spacescape)

10.30 Europas Grönaste Stad – våra främsta utmaningar (Julia Ahlrot, miljöstrateg Växjö kommun)

11.10 Stadens gröna och blåa infrastruktur - nytt grönstrukturprogram(Maria E Arvidsson, landskapsarkitekt Växjö kommun)

11.40 Växjö – de sju sjöarnas stad (Andreas Hedrén)

12.00 Lunch

13.10 Växjö – trästaden (Kristina Thorvaldsson, planeringschef Växjö kommun) 13.10 Erfarenheterna från SESAC – så här arbetar vi vidare (Julia Ahlrot)

13.30 Träbyggnadsteknik – Forskning vid Linnéuniversitetet ( Eric Serrano , professor LNU)

14.15 VEAB – en viktig motor i Europas grönaste Stad (Johan Saltin, VEAB)

14.45 Fika

15.15 Vision Trummen – Hjärtat i Europas Grönaste stad (Kristina Thorvaldsson)

15.45 Avslutning

Se även inbjudan (pdf)