1947-2017

2017 är det jubileumsår för Föreningen för Samhällsplanering, FFS. Föreningen har funnits i 70 år och frågor om planering, samhällsbyggande och stadsbyggnad är hyperaktuella. Vi inom föreningen vill passa på att uppmärksamma vikten av en kunskapsbaserad och välgrundad planeringspraktik där alla verksamma inom planeringsprofessionen har en oerhört central och viktig roll i Sveriges framtida samhällsbyggande.