Som medlem får du information om föreningens aktiviteter, inte minst i lokalavdelningarna, tidskriften PLAN och nyhetsbrevet e-PLAN.

Företag, organisation eller myndighet?

Klicka här för prenumeration av tidskriften PLAN!

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i och skicka formuläret nedan. Därefter får du en inbetalningsavi i brevlådan. Medlemskap gäller kalenderår. När inbetalningen registrerats skickar vi årets nummer av PLAN med posten. Därefter sker inbetalning årsvis via fakturering.

För att kunna hantera ditt medlemskap behöver Föreningen för Samhällsplanering lagra dina personuppgifter. Dina uppgifter lagras i FFS:s eget medlemsregister enligt Personuppgiftslagen (GDPR). Uppgifterna i medlemsregistret används endast av FFS för distribution av PLAN och andra föreningsutskick samt för information från FFS:s samarbetspartners. I undantagsfall kan föreningen skicka ut enkäter eller liknande, exempelvis som del av forskningsprojekt. Din e-postadress behövs också för att FFS ska kunna sända dig inloggningsuppgifter för föreningens webbplats. Uppgifterna i medlemsregistret kan publiceras i FFS:s medlemsmatrikel i tryckt form eller i digital form på FFS:s lösenordsskyddade webbplats. Informationen i medlemsregistret kommer inte att lämnas vidare till annan part. Du kan när som helst meddela FFS att du önskar återkalla ditt medgivande. Dina uppgifter finns bara hos oss så länge du är medlem. FFS är angelägen om att de personuppgifter som registreras är riktiga. Det viktigt att du meddelar FFS eventuella förändringar. Du kan när som helst ta del av de uppgifter FFS har om dig genom att kontakta FFS via e-post till kansli@planering.org.

Välkommen som medlem i FFS!

Medlemsavgift

Enskild person: 395 SEK.
Heltidsstuderande: 150 SEK.
Pensionär: 295 SEK


Klicka här för att bli medlem!